Promigracyjne sojusze to także budowana sukcesywnie w trakcie trwania całego projektu baza wiedzy. Znajdziesz tu informacje dotyczące kryzysu uchodźczego w postaci artykułów, Raportu
z badań czy Vademecum dobrej współpracy, który może być wartościowym narzędziownikiem dla osób aktywistycznych oraz grup oddolnych, upatrujących moc w działaniach partnerskich.
W niniejszej części starałyśmy_liśmy się zamieścić podpowiedzi dotyczące dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw między formalnymi podmiotami a oddolnymi inicjatywami działającymi na rzecz osób migrujących i uchodźczych.

Mamy nadzieję, że zgromadzone tu informacje, będą pomocne w Twojej aktywistycznej działalności i zmotywują lub zainspirują Cię do dalszych działań.

RAPORT

Raport na temat współprac, został opracowany na podstawie badań, które przeprowadziłyśmy_liśmy korzystając z mieszanej metodologii ilościowej
i jakościowej. Dzięki tej metodzie, udało nam się zmapować ruchy oddolne działające w Polsce, poznać ich strukturę oraz zakres działań. Po drugie, pozwoliło nam to przyjrzeć się, na podstawie jakich kluczowych dla oddolnych inicjatyw wartości,  podejmowane są w tych grupach współprace.

VADEMECUM

Narzędziownik, który powstał na podstawie raportu
z badań, a jego celem jest udostępnienie praktycznych wskazówek, dotyczących skutecznego nawiązywania współprac. Mamy nadzieję, że to kompendium, oparte na doświadczeniach osób aktywistycznych zaangażowanych w działania prouchodźcze, okaże się przydatne dla wszystkich zaangażowanych stron, takich jak społeczeństwo obywatelskie, świat nauki, media, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, które pragną wspólnie działać na rzecz otwartego i bezpiecznego dla wszystkich społeczeństwa obywatelskiego.

ARTYKUŁY NAUKOWE
I POPULARNO-NAUKOWE

Odsyłacze do dostępnych online publikacji naukowych
i popularnonaukowych poświęconych tematyce współprac grup nieformalnych z podmiotami sformalizowanym, działającymi na rzecz osób
z doświadczeniem uchodźstwa i migracji w Polsce. Materiały powstały w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Lepszy Świat z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Salam Lab – Stowarzyszeniem Laboratorium Działań dla Pokoju oraz niezależnymi badaczami_kami.

DZIAŁANIA ODDOLNYCH GRUP PROUCHODŹCZYCH – MATERIAŁY WIDEO

POLITYKA UCHODŹCZA W POLSCE – PUBLIKACJE
I RAPORTY

Publikacje na temat sytuacji osób z doswiadczeniem uchodzstwa i migracji w Polsce.

PROMIGRACY-JNE INICJATYWY, ODDOLNE STOWARZY-
SZENIA

Odsyłacze do stron internetowych prouchodźczych inicjatyw działajacych na rzecz osób z doswiadczeniem migracji i uchodzstwa.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG