grafika3-o-projekcie-x-zespol-07

Jesteśmy aktywistkami_ami wspierającymi osoby z doświadczeniem uchodźczym
oraz badaczkami_ami ruchów migracyjnych.

Wraz ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu
oraz Salam Lab – Laboratorium Działań dla Pokoju chcemy poznać jak oddolne ruchy zaangażowane pomocowo, edukacyjnie i/lub informacyjnie na rzecz uchodźczyń_ców
i migrantek_ów w Polsce współpracują z formalnymi podmiotami, takimi jak samorząd, biznes, szkoły, NGO czy media. W tym celu rozpoczęliśmy projekt “Promigracyjne sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw z podmiotami sformalizowanymi w Polsce”.

zdjecia-asia-panczak

JOANNA PAŃCZAK

Socjolożka, teatrolożka, animatorka kultury, badaczka.
Programerka Generatora Malta – społecznie zaangażowanej sekcji Festiwalu Malta. Pomysłodawczyni i autorka programów Akademii Miasta. Współtwórczyni sąsiedzkiej, międzypokoleniowej przestrzeni Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury. Członkini oddolnej inicjatywy Poznańska Garażówka. Współtwórczyni projektów badawczych sektora kultury. W projekcie realizuje działania w komponencie badawczym i upowszechniającym.

waldermar-rapior

WALDEMAR RAPIOR

Socjolog i kulturoznawca. Bada procesy współpracy
i współdziałanie. W latach 2012–2013 współtworzył projekt „Mediawerf / Streetwise Billboard” realizowany
w Rotterdamie przez Patchingzone. Realizator autorskiego projektu „Moralność milcząca” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Redaktor książek „Bezkarnie. Etyka w teatrze” oraz (wraz z A.R. Burzyńską) „Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka”. W projekcie realizuje działania
w komponencie badawczym.

robert-rydzewski

ROBERT RYDZEWSKI

Antropolog społeczny, badacz migracji, adiunkt
w Instytucie Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM. Obrnił doktorat pt. „Kryzys uchodźczy” – antropologiczne studium przypadku serbskiej części zachodniego szlaku bałkańskiego. Wolontariusz w organizacjach pro-migranckich. Autor tekstów naukowych i prasowych
oraz reportaży radiowych na temat migracji
i europejskiego reżimu migracyjnego. W projekcie realizuje działania merytoryczne w komponencie badawczym.

zdjecie-joanna-spychala

JOANNA SPYCHAŁA

Aktywistka, edukatorka. Od paru lat zaangażowana
w działania wolontaryjne i edukacyjne, głównie związane z tematyką uchodźczą. Działała aktywistycznie
na greckiej wyspie Lesbos na rzecz uchodźców
i uchodźczyń przebywających w tamtejszych obozach. Współtwórczyni Poznańskiej Garażówki, czynnie zaangażowana w działania grupy Humans of Aleppo. Prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach. W projekcie przyjęła rolę konsultantki działań upowszechniających.

DARIA BUCHNAJZER

Koordynatorka projektu Promigracyjne Sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw promigracyjnych z podmiotami sformalizowanymi. 

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK

W projekcie odpowiedzialna za koordynację części administracyjnej oraz transkrypcję wywiadów.

ANNA WILCZYŃSKA

Dziennikarka i arabistka. Zajmuje się islamem i krajami arabskojęzycznymi, mówi po arabsku. Odwiedziła wiele krajów muzułmańskich, prowadziła korespondencję z pogrążonej w konflikcie Syrii oraz innych państw regionu. W 2019 roku otrzymała tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Prowadzi warsztaty na temat praw człowieka, migracji, wielokulturowości
i aktywizmu obywatelskiego. W projekcie realizuje część działań w komponencie badawczym.

WSPÓŁPRACA

Konsultacje naukowe w części badawczej: prof. UAM dra hab. Natalia Bloch, prof. UAM dra hab. Izabella Main

Transkrypcje wywiadów: Anna Maśląkowska, Żaneta Wełna, Janina Zakrzewska

Organizacja badań fokusowych: Katarzyna Chajbos-Walczak, Karolina Czerska-Shaw

Ilustracje, grafiki, szkic strony www: Nina Budzyńska

Programowanie strony www: Łukasz Wardęga

Prowadzenie warsztatów “Lepiej razem!”: Blanka Błaszczak-Rozenbaum (Salam Lab) i Monika Zielińska (Salam Lab)

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG