Stowarzyszenie Lepszy Świat

ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
tel. 514 389 987

stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG