Promigracyjne sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw z podmiotami sformalizowanymi w Polsce

to badawczo-aktywistyczny, partnerski projekt Stowarzyszenia Lepszy Świat, Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Salam Lab
– Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju oraz niezależnych badaczek i badaczy.

o-projekcie

Projekt skierowałyśmy_liśmy do oddolnych inicjatyw zaangażowanych pomocowo, edukacyjnie
i informacyjnie w kwestie uchodźstwa i migracji, które działają w całej Polsce oraz
do sformalizowanych podmiotów z nimi współpracujących lub chcących współpracować
m.in. samorządów, firm, mediów, szkół, NGO-sów.

O-PROJEKCIE-gwiazdka_Obszar-roboczy-1-kopia-6

Celem projektu było zidentyfikowanie motywacji, jakimi kierują się te grupy do podjęcia współpracy pomiędzy sobą, a także przeszkody i wyzwania, które pojawiają się w trakcie (prób) współdziałania. Posłużyła nam do tego  mieszana metodologia, ilościowa i jakościowa oraz liczne działania w części upowszechniającej, którymi chciałyśmy_eliśmy wesprzeć wysiłki, głównie inicjatyw oddolnych, działających na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji oraz wzmocnić efektywną współpracę między nimi a podmiotami sformalizowanymi. Zwracając uwagę na uniwersalne mechanizmy współpracy, zarówno wyniki badań, jak i efekty działań upowszechniających mogą stanowić cenną wiedzę dla podmiotów działających na polach aktywizmu dotyczącego uchodźstwa i migracji oraz innych nieformalnych inicjatyw, które mamy nadzieję, odnajdą  tu ważne dla siebie wskazówki.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG