Projekt Promigracyjne sojusze to coś więcej niż badania. Za pomocą cyklu warsztatów, organizacji zjazdu inicjatyw oddolnych, filmów o działaniach nieformalnych grup prouchodżczych i promigranckich, ogólnopolskiej konferencji Promigracyjne sojusze – potencjały, wyzwania, perspektywy, chciałyśmy_eliśmy pokazać jak ważna jest współpraca i ile korzyści może z niej płynąć, zarówno dla zaangażowanych pomocowo, edukacyjne czy informacyjne inicjatyw jak
i dla obsługiwanych przez nie społeczności.

Ze zorganizowanych wydarzeń wynika, że takie partnerstwa, mają wpływ zarówno na wzmocnienie głosów osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, poszerzenie zakresu usług danej instytucji czy organizacji a także skutkują innowacyjnymi pomysłami, w zakresie działania na rzecz tychże osób. 

Naszą wiarę w to, że takie kolaboracje zwiększają efektywność, częstotliwość i zakres wspólnego działania, a w konsekwencji skuteczniej wspierają potrzebujące osoby, potwierdził szereg spotkań i warsztatów, które zorganizowałyśmy_liśmy.

KALENDARIUM

05-07.2023

Warsztaty Lepiej Razem!

W ramach projektu opracowane zostały dwa scenariusze warsztatów: Lepiej razem!: Jak współpracować międzysektorowo na rzecz społeczeństwa międzykulturowego skierowany do instytucji kultury oraz Warsztaty dla młodych wolontariuszek i aktywistów skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat. 

23-25.06.2023

Konferencja podsumowująca Promigracyjne sojusze – potencjały, wyzwania, perspektywy.

W ramach podsumowania naszych działań, w trakcie 3 dni zorganizowałyśmy_liśmy: hybrydową konferencję popularnonauką; pokaz filmu o niebiałych osobach z doświadczeniem uchodźczym mieszkających w Ukrainie; debatę wokół sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z aktywistkami oddolnych inicjatyw oraz warsztaty kulinarne z czeczeńskimi migrantkami.

15-16.04.2023

Ogólnopolski zjazd inicjatyw oddolnych

2-dniowy zjazd inicjatyw oddolnych, połączony z prezentacją
i dyskusją nad wstępnymi wynikami badań, odbył się w dniach 15-16 kwietnia 2023 roku w Poznaniu. Aktywistki, aktywiści, osoby aktywistyczne działające w oddolnych inicjatywach promigracyjnych i prouchodźczych, mogły spotkać się na warsztatach sieciujących, by zaczerpnąć energii do dalszego wspólnego działania.

17.12.2022

Webinarium Granica człowieczeństwa – Border of humanity, Poland fall 2021

Wystąpienie Roberta Rydzewskiego na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, w ramach hybrydowego spotkania dotyczącego aktualnej sytuacji na granicy Polski. Spotkanie składało się z 3 części: 

1. Krótka historia i kontekst prawny rzeczywistego kryzysu humanitarnego i stanu wyjątkowego. 

2. Relacja aktywistów_tek z terenu. 

3. Refleksja metodologiczna i etyczna dotycząca praktyk badawczych związanych z kryzysami humanitarnymi.

22-23.01.2022

Seminarium grupy Badacze i Badaczki na Granicy

Prezentacja projektu przez Roberta Rydzewskiego. Tytuł wystąpienia: Promigracyjne sojusze. Współpraca inicjatyw prouchodźczych
z podmiotami formalnymi.
Celem prezentacji było zapoznanie uczestniczek_ków spotkania z tematem projektu i zachęcenie do konstruktywnej wymiany spostrzeżeń związanych z realizacją projektu.

10.06.2021
i 16.06.2021

Spotkanie online z Koalicją Organizacji Mniejszościowych i Migranckich oraz z Instytutem Spraw Publicznych.

Celem obu spotkań było zapoznanie się z projektami realizowanymi
w ramach Programu, zidentyfikowanie różnic i punktów styku oraz wymiana doświadczeń i informacji. Spotkanie miało charakter otwartej publicznie debaty.

07.04.2021

Webinarium w Centrum Badań Migracyjnych UAM w formie otwartego publicznie spotkania.

Przedstawiliśmy_łyśmy na nim założenia projektu oraz omówiliśmy_łyśmy jego znaczenie z publicznością. Spotkanie odbyło się online na platformie Zoom. Gospodarzem spotkania była prof. Iza Main oraz prof. Michał Buchowski z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

O-PROJEKCIE-gwiazdka_Obszar-roboczy-1-kopia-6
Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG