WARSZTATY
LEPIEJ RAZEM!

lepiej-razem

Edukatorki: Joanna Pańczak, Monika Zielińska i Blanka Błaszczak-Rozenbaum, przeprowadziły łącznie 14 warsztatów w dwóch grupach docelowych, gdzie pierwszą
z nich stanowiły osoby pracujące w instytucjach kultury, już działające albo chcące się zorganizować na rzecz integracji osób z doświadczeniem migracyjnym i/lub uchodźczym w całej Polsce. Do udziału zaprosiłyśmy_liśmy pracowników_ce m.in.: bibliotek, galerii, muzeów, biur wystaw artystycznych, centrów sztuki, domów i ośrodków kultury, świetlic
i klubów. Podczas warsztatów uczestnicy_czki poznali_ły narzędzia współpracy
i projektowania działań w swojej instytucji (inkluzywnych i pomocowych) oraz organizowania współpracy, w taki sposób, by była ona skuteczna i przyjemna dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Druga grupa to młodzież z inicjatyw wolontariackich, grup aktywistycznych, projektowych i szkolnych kół zainteresowań. Podczas warsztatów uczestnicy_czki poznali_ły narzędzia współpracy z innymi grupami, organizacjami i instytucjami działającymi w duchu praw człowieka. Podczas wartsztaów poruszałyśmy_liśmy między innymi takie kwestie, jak radzić sobie z emocjami i tak organizować pracę, by realizować działania w sposób odpowiedzialny; jak wiedza na temat wielokulturowości
i międzykulturowości może nam pomóc w nawiązywaniu skutecznej współpracy z innymi grupami, organizacjami, firmami i co warto wiedzieć, przed rozpoczęciem współpracy
z innymi podmiotami.

Zaangażowanie osób biorących udział w warsztatach, otwartość oraz zauważenie sensu podejmowania współprac, dało nadzieję na wprowadzanie dobrych zmian w relacjach: instytucje formalne – inicjatywy oddolne, a także na budowanie wrażliwego społeczeństwa obywatelskiego.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG