OGÓLNOPOLSKI ZJAZD INICJATYW ODDOLNYCH

obraz_2023-08-29_231221350

W ramach zjazdu przedstawicieli_ek inicjatyw oddolnych, działających na rzecz osób
z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, gościliśmy_łyśmy osoby z Poznania, Szczecina, Wrocławia, Warszawy i Łodzi. Dzięki zaangażowaniu obu stron, udało nam się stworzyć przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, a także wesprzeć możliwość zsieciowania się osób, które działają w inicjatywach prouchodźczych w różnych częściach Polski. Podczas dwudniowych warsztatów, przy wsparciu doświadczonych trenerek, uczestnicy_czki pracowali_ły nad metodami współdziałania, kwestiami pomocy osobom
z doświadczeniem uchodźczym, odnosili_ły się do swoich doświadczeń współpracy ze sformalizowanymi instytucjami i zastanawiali_ły, przed jakimi wyzwaniami
i możliwościami stoją. Podczas spotkania, facylitatorki szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom związanym z zapobieganiem wypaleniu aktywistycznymu oraz samopomocą.

Warsztaty poprowadziły:

Agnieszka Bułacik – facylitatorka, trenerka antydyskryminacyjna, aktywistka i artystka. Współzałożycielka new visions, kolektywu edukacyjnego zakorzenionego
w perspektywach queerowo-feministycznych i dekolonialnych, współtworzącego Alliance for Black Justice in Poland.

Lidia Chylewska-Barakat – psycholożka kliniczna i rodzinna z 28-letnim doświadczeniem w branży oraz dr psychologii Instytutu Psychologii UAM Poznań. Zajmuje się
m.in. prowadzeniem kursów i treningów, a także ekspertyz, superwizji i konsultacji dla takich instytucji, jak: UNHCR, UNICEF, UNDP, TdH Loussane itp., oraz Fundacji Emic, Ziemi, Stowarzyszenia Lepszy Świat oraz Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG