KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROMIGRACYJNE SOJUSZE – POTENCJAŁY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

obraz_2023-08-29_223520408

HYBRYDOWA KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA – 23.06.2023

Spotkanie było podsumowaniem naszych 3-letnich badawczo-aktywistycznych działań. Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki badań, dotyczące zawiązywania się współprac między oddolnymi grupami aktywistycznymi a formalnymi organizacjami działającymi na rzecz osób uchodźczych i migranckich, które przedstawił Robert Rydzewski z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas konferencji rozmawialiśmy_łyśmy o perspektywach w zakresie tworzenia lokalnych polityk integracyjnych oraz najbardziej optymalnych modelach biznesowych, włączających na rynek pracy osoby z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym.

W spotkaniu wzięły_li udział przedstawicielki_le organizacji oddolnych, samorządów, akademiczki_cy, niezależne_i badaczki_e oraz aktywistki_ści z Poznania, Krakowa, Lublina, Gdańska, Wrocławia i Warszawy.

Podczas dwóch paneli dyskusyjnych, o praktykach w swoich organizacjach oraz pomysłach dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na prawach człowieka opowiedziały_eli:

Kristina Stankiewicz z Fundacji Ocalenie, Paweł Bluj z Salam Lab – Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju, Ewa Szymczak z Migrant Info Point, Joanna Spychała
i Marek Durski
ze Stowarzyszenia Lepszy Świat, Anna Dąbrowska z Homo Faber
oraz Marta Siciarek z Instytutu Miast Praw Człowieka. Moderatorkami spotkania była Natalia Bloch oraz Izabella Main z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po części konferencyjnej udałyśmy_liśmy się do białoruskiej klubokawiarni MY, gdzie osoba założycielska opowiedziała nam o działalności tej inicjatywy. W ramach drugiej wizyty studyjnej, odwiedziłyśmy_liśmy Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, gdzie kierownik Krzysztof Jedynak, podzielił się z nami zasadami funkcjonowania punktu.

POKAZ FILMU "SOME OF THE OTHERS" W CENTRUM KULTURY "ZAMEK" W POZNANIU – 24.06.2023

“Some of the Others” to film ukazujący historie niebiałych osób z doświadczeniem uchodźczym, którzy w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, napotykają na liczne przeciwności związane z ich kolorem skóry, pochodzeniem czy płcią. Produkcja ta rzuca także światło na często zaniedbywany we współczesnym dyskursie problem handlu ludźmi, w tym szczególnie handlu dziećmi.

Reżyserem filmu jest Tyagi Pallav, założyciel Yantra Studio oraz przedsiębiorstwa społecznego Anga, z pochodzenie hindus obenie zamieszkjący w Budapeszcie. W filmie “Some of the Others”", Pallav konstruuje narrację poprzez zastosowanie audiowizualnych środków przekazu, docierając do międzykulturowych granic. Droga Pallavy do świata filmowego była pełna zwrotów akcji. Reżyser porzucił szkołę w Wielkiej Brytanii, aby zdobywać środki do życia pracując na statku handlowym. W okresie studiów oraz po ich ukończeniu, podejmował różnorakie zajęcia, m.in. pracując jako ogrodnik, taksówkarz, stolarz, bibliotekarz, kucharz oraz asystent bankowy, a ostatecznie także jako asystent reżysera przy produkcji szkockich filmów. Obecnie sam tworzy wizualne opowieści.

Po projekcji odbyła się dyskusja z reżyserem poprowadzona przez Roberta Rydzewskiego z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

PANEL DYSKUSYJNY O SYTUACJI NA POLSKO-BIAŁORUSKIEJ GRANICY

Podczas spotkania, które odbyło się w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, poruszyłyśmy_liśmy kwestię obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i działań pomocowych jakie podejmowane są w tej sprawie w Polsce i w Litwie. W debacie wzięła udział: 

Joanna Sarnecka – wspiera osoby przetrzymywane w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Współpracuje z siecią Badacze i Badaczki na granicy. Od grudnia 2021 przede wszystkim angażuje się w pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej
w ramach Grupy Granica w zespole Stowarzyszenia Egala. 

Danuta Kuroń –  w okresie PRL zaangażowana w opozycję demokratyczną, związana ze środowiskiem lubelskich „Spotkań”. Prezeska Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Współtworzyła Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Związana ze Strajkiem Kobiet, obecnie działa w Grupie Granica.

Agata Ferenc – zawodowo związana z pracą w pomocowych i prawoczłowieczych organizacjach pozarządowych. Obecnie, w ramach współpracy z Fundacją Ocalenie angażuje się w pomoc ludziom w drodze na granicy polsko-białoruskiej.

Ewa Wołkanowską-Kołodziej – dziennikarka prasowa specjalizująca się w tematyce społecznej. Autorka książki, redaktorka zbioru wywiadów. Wolontariuszka w litewskiej organizacji Sienos Grupė świadczącej pomoc humanitarną na pograniczu białorusko-litewskim. Mieszka w Wilnie.

Panel poprowadziła wspaniała dziennikarka Radio TOK FM, Anna Piekutowska.

WARSZTATY KULINARNE Z FUNDACJĄ KOBIETY WĘDROWNE – 24.06.23

W ramach współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, podczas festiwalu Ethno Port odbyły się otwarte warsztaty kulinarne z kuchni czeczeńskiej z Fundacją Kobiety Wędrowne. Fundacja prowadzona jest przez i dla kobiet z doświadczeniem migracyjnym, które żyją z dala od swoich ojczyzn i wspiera je w przełamywaniu samotności poprzez samoorganizację oraz ochronę praw i interesów kobiet migrujących. Poza okazją
do wspólnego przygotowywania mant i czeczeńskich placków z dynią, warsztaty dostarczyły uczestniczkom_kom wiedzy na temat muzułmanów i muzułmanek
w Polsce. Prowadzące, pod kierunkiem Khedi Alievy – muzułmanki pochodzącej
z Czeczenii, uchodźczyni, pedagożki i animatorki społecznej, poprzez swobodne rozmowy razem z uczestniczkami_kami, odkrywałyśmy_liśmy podobieństwa i różnice kulturowe, obyczajowe i religijne. 

Założeniem Fundacji jest budowanie dialogu i wymiany kulturowej pomiędzy migrantkami i osobami ze społeczeństwa przyjmującego. Inicjatywa Kobiety Wędrowne organizuje warsztaty kulinarne i edukacyjne na temat migracji, gotowania, antydyskryminacji, a także prowadzi restaurację pod szyldem Kobiety Wędrowne przy ul. Wilczej 60 w Warszawie.

Fundamentem działalności Fundacji są takie wartości jak: poszanowanie godności
i podmiotowości każdej osoby, solidarność i współodpowiedzialność za drugiego człowieka i jego losy czy zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG