ARTYKUŁY NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE

SOJUSZE PROMIGRACYJNE – WSPÓŁPRACA RUCHÓW ODDOLNYCH Z PAŃSTWEM

Publikacja naukowa Roberta Rydzewskiego powstała w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Lepszy Świat z Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

PODRÓŻE WEWNĘTRZNE, PONADGRANICZNA SOLIDARNOŚĆ. ODDOLNE INICJATYWY PROUCHODŹCZE
I SPRAWCZOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

Publikacja Waldemara Rapiora na temat działań grup oddolnych zaangażowanych w walkę z nierównościami, niesprawiedliwością
i określonym sposobem zorganizowania społeczeństwa na granicy polsko-białoruskiej.

SIŁA WSPÓŁPRACY W SEKTORZE POZARZĄDOWYM,
W SFERZE MIGRACJI

O współpracy jako mocy napędzającej misję organizacji
oraz łączeniu zasobów, wiedzy i sił z innymi organizacjami, pisze Zuzanna Tamas, współzałożycielka Salam Lab.

UNIA TU NIE POMOŻE. NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ PiS REALIZUJE JEJ POLITYKĘ

O tym jak wygląda polityka migracyjna UE z perspektywy Roberta Rydzewskiego, badacza i pracownika Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG