POLITYKA UCHODŹCZA
W POLSCE – PUBLIKACJE
I RAPORTY

lapka-07

POLSKA SZKOŁA POMAGANIA. PRZYJĘCIE OSÓB UCHODŹCZYCH W POLSCE W 2022 ROKU

O-PROJEKCIE-gwiazdka_Obszar-roboczy-1-kopia-6

DOSTĘP DO SZCZEPIEŃ – SYTUACJA IMIGRANTÓW ROMSKICH POCHODZENIA RUMUŃSKIEGO W POZNANIU. STEREOTYPY, DIAGNOZA SYTUACJI I PROJEKTOWANIE PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH

O-PROJEKCIE-gwiazdka_Obszar-roboczy-1-kopia-6

NIE DOŚĆ MILE WIDZIANI. ZMAGANIA IMIGRANTÓW
Z LEGALIZACJĄ POBYTU W POZNANIU.

Active-citizens-fund@4x
SLS
cebam-2
logo-salamlab-black

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG